Wednesday, November 2, 2011

வீரகேரளம்புதூர் தாலுகாவில் 78 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா

®WÚLW[•“ŠŸ RÖ¨LÖ«¥ 78 ÚT£eh CXYN ®y|UÛ] TyPÖÛY ÙRÁLÖp ER« LÙXePŸ LÖjÚLVÁ ÙLÁ]z YZjf]ÖŸ.

CXYN ®y|UÛ] TyPÖ

ÙS¥ÛX UÖYyP• ®WÚLW[•“ŠŸ RÖ¨LÖ A¨YXL†‡¥ CXYN ®y|UÛ] TyPÖ YZjh• ŒL²op SP‹R‰. ÙRÁLÖp ER« LÙXePŸ LÖjÚLVÁ ÙLÁ]z RÛXÛU RÖjf]ÖŸ. ®WÚLW[•“ŠŸ RÖp¥RÖŸ rUjL¦, RÛXÛU›P†‰ ‰ÛQ RÖp¥RÖŸ pYr‘WU‚VÁ, RÖp¥RÖŸ rR‹‡W• BfÚVÖŸ ˜ÁÂÛX Yf†R]Ÿ. YÖzïŸ Y£YÖš BšYÖ[Ÿ UÖ¡VTÁ YWÚY¼¿ ÚTp]ÖŸ.

R–ZL AWpÁ HÛZ G¸ÚVÖŸLºeh CXYN ®y|UÛ] YZjh• ‡yP†‡Á g² YÖzïŸ fWÖU TtNÖV†‰eh EyTyP 50 ÚT£eh•, F†‰UÛX fWÖU TtNÖV†‰eh EyTyP 28 ÚT£eh• CXYN ®y|UÛ] TyPÖeLÛ[ ER« LÙXePŸ LÖjÚLVÁ ÙLÁ]z YZjf]ÖŸ.

ŒL²op›¥, F†‰UÛX Y£YÖš BšYÖ[Ÿ NÖ•TY ™Ÿ†‡, rWÛP Y£YÖš BšYÖ[Ÿ AW«‹†, ®WÚLW[•“‰ÖŸ Y£YÖš BšYÖ[Ÿ GÁ.GÍ.r‘WU‚VÁ fWÖU ŒŸYÖL A¨YXŸ pR•TW• U¼¿• TXŸ LX‹‰ ÙLցP]Ÿ.நன்றி : தினத்தந்தி 

No comments:

Post a Comment